{{title}}
{{item.name_hebrew}} | {{item.name_eng}}

להלן רשימת סוגי המוצרים המותרים לשימוש בפסח: זריקות, פתילות, תכשירי חוקן, משחות המיועדות לשימוש חיצוני, טיפות המיועדות לעיניים ולאזנים, משאפים, תכשירים לאינהלציה וכל חומרי החיטוי שעל פני העור העומדים לשימוש חיצוני ולא למתן דרך הפה.

לפני החיפוש, שימו לב
*
התרופה אינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח. מוצע להיוועץ ברופא המטפל לאיתור חלופה כשרה לפסח. אם אין חלופה כשרה מוצע לשאול שאלת רב. למידע נוסף חייג:  03-7471818 או 2701*